Skip to content

Liên hệ

Liên hệ Hội Dược liệu Việt Nam

Địa chỉ Phòng 302 Nhà Y3, ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện Thoại:024.22402026